Velký den české demokracie: poslanecká sněmovna přijala usnesení k arménské genocidě a zařadila 9. březen mezi významné dny

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes rozšířila seznam významných dnů českého kalendáře. Nově schválila 18. červen Dnem hrdinů druhého odboje a 9. březen jako připomínku vyhlazení terezínského rodinného tábora v Auschwitz II-Birkenau (česky „Osvětim-Březinka“).

Terezínský rodinný tábor byla zvláštní sekce vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince, do níž bylo z terezínského ghetta postupně v letech 1943 a 1944 deportováno zhruba 17.500 vězňů. Po vyklizení rodinného tábora bylo nacisty v noci na 9. března 1944 usmrceno všech 3791 (podle některých zdrojů 3792) tehdejších terezínských vězňů včetně žen a dětí, převážně československých Židů.

Podrobnější odůvodnění návrhu zákona najdete zde ve sněmovním tisku 1022.

Sněmovna dnes přijala i usnesení, ve kterém odsoudila genocidu Arménů a další epizody genocidního násilí „kdekoli na Zemi“. Čeští poslanci se tak připojili k demokratickým parlamentům světa a v duchu Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy se explicitně vymezili proti páchání zločinu genocidy.

Usnesení má toto přesné znění:

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje zločiny proti lidskosti prováděné nacisty v letech 2. světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu ovládnutých území, genocidu Arménů a dalších národnostních a náboženských menšin na území Osmanské říše v období 1. světové války, jakož i další genocidní násilí kdekoli na Zemi, a vyzývá mezinárodní společenství k účinné prevenci porušování lidských a občanských práv ve světě a k řešení sporů mírovými prostředky.“

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Před 102 lety začala genocida Arménů a dalších křesťanů osmanské říše

Citace Williama Saroyana, amerického spisovatele arménského původu

Od zahájení první velké genocidy 20. století dnes uplynulo 102 let.

24. dubna si civilizovaný svět každoročně připomíná jednu z nejtragičtějších událostí v dějinách lidstva – genocidu Arménů v osmanské říši.

V dubnu 1915 začalo na území dnešního Turecka systematické vyvražďování arménské, řecké a asyrské populace. Obětí genocidní politiky mladotureckého režimu bylo přibližně 1,5 milionu křesťanů.

V noci z 23. na 24. dubna 1915 byli zatčeni nejvýznamnější představitelé Arménů žijících na území osmanské říše. 24. duben je památným dnem arménské genocidy.

Více o genocidě Arménů na stránkách studiagenocid.cz se dočtete zde:

Komentář deníku MF Dnes „Utajená hora kostí v Ankaře“ k aktuálnímu dění v Turecku

Zpráva o průběhu Druhého globálního fóra proti zločinu genocidy v Jerevanu

Rozhovor s Haykem Demoyanem, ředitelem Památníku a muzea arménské genocidy v Jerevanu

Rozhovor k arménské genocidě odvysílaný 23. dubna 2015 ve studiu Českého rozhlasu Leonardo

Komentář Mladé fronty DNES „Proč vláda mlčí k popíračství?“ publikovaný 16. dubna 2015

Záznam debaty v Knihovně Václava Havla z 9. dubna 2015; o kořenech genocidy, jejím popírání a reflexi diskutovali za účasti představitelů arménského i tureckého velvyslanectví Milada Kiliánová, Haig Utidjian a Šimon Krbec

Rozhovor týdeníku REFLEX 28/2012 s Vahramem Shemmassianem, ředitelem arménských studií na California State University v Northridgi a hostem konference Mountains of Moses 2012

Rubriky: Novinky | Napsat komentář