Memorandum o spolupráci ke dni památky obětí holocaustu

Zástupci Výzkumného centra archeologie zla a Smíchovské střední průmyslové školy v pátek v Terezíně společně uctili památku obětí holocaustu.

Symbolicky v den, kdy si civilizovaný svět připomíná výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim, zároveň podepsali Memorandum o spolupráci.

Výzkumné centrum archeologie zla je nezávislá, multidisciplinární a nezisková organizace, která ve městě Terezín buduje pedagogické centrum mezinárodního oboru studií genocid.

Smíchovská střední průmyslová škola je pražská vzdělávací instituce poskytující vzdělávání v oblasti informačních technologií. V rámci studentských a maturitních projektů zpracovává virtuální modely historických objektů a zařízení. Jedním z těchto projektů je unikátní model koncentračního tábora Auschwitz, na kterém se podílejí desítky studentů školy.

Spolupráce se zaměří na oblasti zpracování vědeckých poznatků oboru studií genocid, vytváření zdrojů informací pro vzdělavatele o příčinách a důsledcích genocidního násilí, zpracování virtuálních modelů z historie genocidního násilí a realizace vzdělávacích, výstavních a kulturních programů.

V memorandu o spolupráci je dále akcentována nezbytnost prosazení studia a výuky o příčinách, původu a důsledcích genocidního násilí, etnických čistek a masového vyvražďování ve světových dějinách a aktivního zapojení mladé generace do úsilí předcházet vzniku genocidního násilí.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář

Mezinárodní den připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy

Organizace spojených národů si 9. prosince připomíná památku obětí genocidního násilí. Pietní den určený všem obětem genocid v lidských dějinách OSN vyhlásila v loňském roce. „Mezinárodní den připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a prevence tohoto zločinu“ odkazuje k přijetí Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Valným shromážděním OSN 9. prosince 1948.

Tato první mezinárodní lidskoprávní úmluva byla do značné míry výsledkem celoživotního úsilí Rafaela Lemkina (1900-1959), polského právníka židovského původu.

Jeho hlavní dílo, Vláda sil Osy v okupované Evropě (Axis Rule in Occupied Europe) vyšlo v roce 1944 ve Spojených státech amerických a je považováno za jedno z prvních průkopnických děl systematického studia genocidního násilí. V knize Lemkin představil právní a vědeckou koncepci nového pojmu genocida (novotvar z řeckého genos – kmen a latinského caedere – zabíjet).

V rámci „Mezinárodního dne připomínky a důstojnosti obětí zločinu genocidy a prevence tohoto zločinu“ se v budově OSN koná připomínková akce, která je věnována roli mezinárodních a národních aktérů v prevenci genocid.

Rubriky: Novinky | Napsat komentář