Realizátoři

Vedení Centra studií genocid Terezín:

Paul A. Levine – vedoucí výzkumný a pedagogický konzultant

Docent Paul A. Levine se více než dvacet let zabývá dějinami holocaustu v Evropě. Jeho zatím poslední publikací je zásadní studie o Raoulu Wallenbergovi s názvem „Raoul Wallenberg v Budapešti: mýtus, historie a holocaust“. V letech 1996-2014 působil na univerzitě v Uppsale (Švédsko), kde byl spoluzakladatelem programu pro studium holocaustu a genocid (později Hugo Valentin Centre).

Doktorát získal na téže univerzitě roku 1996 za dizertaci „Od lhostejnosti k aktivismu; švédská diplomacie a holokaust v Evropě, 1938 – 1944“. Paul A. Levine je také spoluautorem knihy „Řekněte to svým dětem, kniha o holokaustu v Evropě 1933 – 1945“; téměř dva miliony výtisků této knihy se distribuovalo nebo prodalo ve Švédsku, Německu, Portugalsku, Finsku, Francii, Rusku, Lotyšsku, Estonsku, Norsku, Dánsku a Japonsku.

Dr. Levine přednáší už více než dvacet let o Raoulu Wallenbergovi a holocaustu, a o paměti a pedagogice holokaustu pro akademickou i širokou veřejnost v Severní Americe, Izraeli a po celé Evropě. Jeho zatím poslední publikací je zásadní studie o Raoulu Wallenbergovi s názvem „Raoul Wallenberg v Budapešti; mýtus, historie a holocaust“.

Od roku 2012 aktivně spolupracuje s Výzkumným centrem archeologie zla při vytváření koncepce výzkumného programu a pedagogických aktivit. Dr. Levine se v České republice věnuje přednáškové činnosti (přednášel na konferenci Mountains of Moses 2012, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně). Pravidelně vystupuje v českých veřejných médiích (Česká televize, Týden.cz).

Šimon Krbec – výkonný ředitel

Mgr. Šimon Krbec je absolventem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 dokončil magisterský studijní program prací z oblasti fenomenologické filozofie (pod názvem „K otázce nepředmětné intencionality“). V současnosti působí na katedře religionistiky ETF UK, kde zpracovává dizertační projekt v oblasti náboženských zdrojů genocidního násilí.

Pracuje jako hodnotitel a analytik vzdělávacích a inovačních systémů na regionální a národní úrovni. Byl členem týmu pro strategickou evaluaci znalostní ekonomiky České republiky ve vztahu ke strukturálním fondům Evropské unie, podílel se na řadě výzkumných a hodnotících projektů týkajících se dalšího vzdělávání, rovných příležitostí a rozvoje občanské společnosti, včetně projektů Evropské komise. Kromě projektů v České republice působil též v Itálii, Maďarsku a na Slovensku.

V minulosti spolupracoval s Akademií věd České republiky, Ministerstvem spravedlnosti České republiky a regionálními institucemi. Byl hodnotitelem vládní kampaně České republiky proti rasismu. Od roku 2012 pracuje ve Výzkumném centru archeologie zla, kde je zodpovědný za přípravu a naplňování strategie Centra, přednáškovou a pedagogickou činnost a realizaci vzdělávacích a komunikačních aktivit. O tématu genocidního násilí publikuje v českých veřejných médiích (Mladá fronta DNES, Reflex, Pátek LN, Týden.cz).

Partneři a spolupracovníci:

Na přípravě a činnostech Centra se podílejí obecně respektované a mezinárodně uznávané osobnosti z oborů politologie, psychologie, sociologie, právní vědy, historie, pedagogiky, ekonomických věd, archivnictví, žurnalistiky a publicistiky.

V České republice Centrum spolupracuje s předními univerzitními pracovišti a učitelskými asociacemi.

Projekt vytvoření výzkumného a pedagogického centra pro komparativní studium genocid aktivně podporují významné mezinárodní vědecké a výzkumné instituce zabývající se problematikou genocid a masového vyvražďování, univerzity a při nich zřízené ústavy a instituty v oboru Genocide Studies a dále památníky a muzea připomínající oběti hromadných vražd a genocid.