DOKUMENT: Projev velvyslance Arménské republiky Tigrana Seiraniana při příležitosti 98. výročí genocidy Arménů

J.E. Tigran Seiranian, velvyslanec Arménské republiky během konference Mountains of Moses

J.E. Tigran Seiranian, velvyslanec Arménské republiky během konference Mountains of Moses v roce 2012

Projev pronesený během vzpomínkového aktu k uctění památky obětí genocidy Arménů v Osmanské říši, který se konal 24. dubna 2013 v kostele sv. Jiljí v Praze:

Ctihodný otče,

Vážení členové Parlamentu a oficiální představitelé vlády České republiky,

Vaše excelence,

Milí spoluobčané,

Dámy a pánové,

dnes 24. dubna si Arméni na celém světě a všechny světové civilizované společnosti připomínají  památku obětí arménské genocidy.

Před devadesáti osmi lety v Osmanském Turecku proběhla státem organizovaná genocida arménského obyvatelstva. Velký počet Arménů byl chladnokrevně vymazán ze světa. Proto i dnes, nejen pro pozůstalé po obětech genocidy a jejich potomky, ale i pro všechny Armény, není genocida jen pouhou minulostí, je to stále realita a nedílná součást naší přítomnosti a našeho osudu.

Plán vyhlazení Arménů byl zrealizován státní mašinérií Osmanské říše všemi jejími strukturami, které jednaly podle přesných instrukcí. Datum 24. dubna 1915, se stalo mezníkem v historii, a tisíce let dlouhá cesta arménského národa byla zastavena a rozdělena na dobu před a po.

Jeden a půl miliónu obětí, vysídlení celého národa z vlasti, zničení starobylé kultury – to byl výsledek maniakální posedlosti a ideologie zaměřené na vyhlazení Arménů, která se stala součástí státní politiky. Den památky obětí arménské genocidy – černý 24. duben, není jen den našeho národního smutku, ale také dnem naší nezlomné touhy po životě a našeho morálního postoje. My jako národ a jako stát jsme byly schopni se znovu objevit na mezinárodní scéně, ujistit všechny, že jako národ stále pokračujeme v naší věčné cestě a jsme rozhodnuti snažit se zabránit tomu, aby se takovéto zločiny v budoucnu opakovaly.

Jsme vděčni všem, kteří v mnoha zemích světa, včetně České republiky, ale i v Turecku, si uvědomují význam předcházet těmto zločinům proti lidskosti a zůstat v tomto boji po našem boku. Tento proces je nezastavitelný a nevyhnutelný.

Před několika dny, 11. dubna, první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg navštívil pamětní komplex Tsitsernakaberd v Jerevanu a položil věnec a květiny u památníku obětem arménské genocidy a uctil jejich památku minutou ticha. Pan Schwarzenberg zapsal následující poznámku do pamětní knihy: „Sté výročí všech těch hrůz se blíží. Není to jen vaše historie, ale je to historie celého lidstva. “

Hořké lekce arménské genocidy nejsou jediné vzpomínky v paměti lidstva, byly rozšířeny o další hrůzné události, jako byl holocaust, genocida ve Rwandě, v Dárfúru a mnoho dalších tragédií. Bohužel popření a zapomnění genocidy, je stále přítomné v našem světě.

Je pravda, že arménská genocida proběhla chronologicky o několik desítek let dříve, než byla přijata Úmluva OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia, ale právní a etické dopady této genocidy se staly základem pro vypracování a přijetí výše uvedené úmluvy.

Polský právník židovského původu Rafael Lemkin na to řekl: „Dosud mohla vláda zacházet se svými občany, jak chtěla. Miliony a tisíce stovek muslimů a Židů, Arménů a Slovanů, Řeků a Rusů, snědých Afričanů a světlých Poláků zahynulo během takovýchto trestuhodných činů. Svět dochází k rozhodnutí, že genocida je zločin, který spadá do oblasti mezinárodního práva a že předcházení a potrestání tohoto ,zločinu zločinů‘ a tato úmluva musí být podepsána členskými státy“.

Arménská republika dokazuje svými rozhodnými kroky, že i přes temné stránky své historie usiluje o mír se sousedními státy včetně Turecka. V dnešním Turecku, dříve než kdy jindy v historii, se ozývají rozumné názory. Velice si vážíme tureckých intelektuálů, stejně tak i mnoha čestných lidí na celém světě, kteří svými postoji bojují ve jménu spravedlnosti.

Nicméně, oficiální politika Turecka nadále pokračuje v popírání tohoto faktu. Navíc, turecká vláda nedávno nařídila tureckým historikům, aby hledali nové důkazy k popírání arménské genocidy. Pro nás je zřejmá jediná věc: tato politika popírání je přímým pokračováním arménské genocidy, poněvadž jakýkoliv pokus vymazat stopy trestného činu se stává dalším trestným činem.

Dámy a pánové,

za dva roky proběhne sté výročí Mets Eghern, této velké tragédie a my jako národ, který přežil genocidu, musíme nadále vyzývat a varovat všechny – v zájmu lidstva a civilizovaného světa, aby chránili naši planetu před těmito tragédiemi.

Věříme, že česká vláda a parlament se co nejdříve připojí k vládám a parlamentům více než dvaceti zemí z celého světa, které uznaly a odsoudily genocidu Arménů.

Pojďme společně tvořit naše nové dějiny a naší společnou budoucnost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.