Expozice

Expozice Centra studií genocid Terezín ve Wieserově domě (na fotografii, pohled z parkoviště u Infocentra)

Otevírací doba v měsících říjen-březen:

pondělí: zavřeno (pouze na objednání pro skupiny)

úterý: zavřeno (pouze na objednání pro skupiny)

středa: zavřeno (pouze na objednání pro skupiny)

čtvrtek: zavřeno (pouze na objednání pro skupiny)

pátek: zavřeno (pouze na objednání pro skupiny)

sobota: 11:00 – 16:00

neděle: 11:00 – 16:00

Adresa: Pražská 25, Terezín

Vstup do Wieserova domu z Pražské ulice nebo z parkoviště u Retranchementu 5 (adresa pro navigaci Dukelských hrdinů 43). Mapa příjezdu na parkoviště ZDE.

Vstup do expozice je ZDARMA.

Wieserův dům nabízí celoroční kulturně-vzdělávací program, jehož cílem je upozornit na příčiny a důsledky genocidního jednání v různých obdobích a epochách dějin lidstva a přispět k prevenci zločinu genocidy.

Mimo otevírací dobu lze návštěvu školních a turistických skupin objednat s dostatečným předstihem objednat na info@studiagenocid.cz nebo telefonním čísle 773 937 864. 

Aktuální výstavy:

Holodomor a opětovná genocida

Od 2. srpna 2023 do 30. června 2024

Anotace: Výstava dokumentuje příčiny, průběh a důsledky hladomoru na Ukrajině v letech 1932-1933, který byl výsledkem stalinské genocidní politiky vůči ukrajinskému národu. Je doprovázena unikátním dobovým fotografickým a obrazovým materiálem. Výstava je pozoruhodná i tím, že jejím autorem je kyjevské Muzeum Holodomoru-Genocidy aktivně působící i v současných válečných podmínkách. Výstava představuje nejen vzpomínku na tragickou událost, ale také varování a příležitost k diskusi o významu mezinárodního práva a solidarity v kontextu aktuální situace, kdy stále probíhá ruská agrese na Ukrajině.

Autor: Muzeum Holodomoru-Genocidy v Kyjevě

Partner: Muzeum polských dějin

Adaptace do české verze: Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s.

Jazyk: česky (videodokument k současné kulturní genocidě na Ukrajině anglicky)

Trest za zločin beze jména

Stálá expozice

Anotace: Výstava Muzea genocidy v Jerevanu a Centra studií genocid Terezín mapující cestu k uznání genocidy jako zločinu podle mezinárodního práva. Výstava prezentuje dobové fotografie a kresby z historie masového násilí na arménském obyvatelstvu a životní příběh polského právníka židovského původu Rafaela Lemkina, pro kterého se utrpení Arménů stalo hlavním inspiračním zdrojem při právní a vědecké definici termínu genocida. Výsledkem jeho dlouholetých snah a úsilí bylo přijetí Úmluvy o trestání a zabránění zločinu genocidy Valným shromážděním OSN v prosinci 1948. Výstava je uspořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím Arménie v České republice.

Autoři: Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. a Muzeum genocidy v Jerevanu

Jazyk: Česky, část panelové výstavy s anglickým překladem

Genocida Arménů: titulní strany světového tisku

Do 30. června 2024

Anotace: Výstava materiálů z archivu Muzea arménské genocidy v Jerevanu je věnována historické roli zahraničních médií při šíření informací o zločinech páchaných Osmanskou říší na křesťanských obyvatelích. Autorem výstavy je jeden z předních badatelů v oboru studií genocid Hayk Demoyan. Výstava je unikátní výtvarnou kolekcí titulních stran dobového tisku přelomu 19. a 20. století. K vidění jsou kresby a další materiály převážně britských, francouzských, německých, ruských a amerických médií.    

Autor: Muzeum genocidy v Jerevanu a Velvyslanectví Arménie v ČR

Jazyk: Česky a anglicky

 

S.O.S Terezín

Anotace: Fotografická výstava S.O.S. Terezín upozorňuje na havarijní stav historické Hlavní pevnosti města Terezín a prezentuje nejohroženější objekty této unikátní památky. Terezín je v současné době městskou památkovou rezervací a jednou z nejznámějších kulturních památek České republiky ve světě, zapsanou na tzv. indikativním seznamu UNESCO. Navzdory tomu je podstatná část Hlavní terezínské pevnosti v havarijním stavu. Rozsáhlé kasárenské objekty se doslova rozpadají před očima. Některým budovám a částem unikátního opevnění bastionové pevnosti hrozí zřícení. Demolice či destrukce částí městské památkové rezervace přitom bude znamenat nenahraditelnou škodu na kulturním dědictví a vyškrtnutí Terezína z indikativního seznamu UNESCO. Výstava S.O.S. Terezín vznikla v letech 2020-2021 v rámci projektu Centra studií genocid Terezín.

Autor: Výzkumné centrum archeologie zla, o.p.s. 

Arnošt Lustig

Stálá expozice 

Anotace: Výstava fotografií Petry Růžičkové, Petra Našice, Karla Cudlína a Pavla Chalupy o židovském spisovateli Arnoštu Lustigovi (1926-2011)

Autoři: Petra Růžičková, Petr Našic, Karel Cudlín a Pavel Chalupa