Konference

18. – 20. června 2012 v Praze proběhla mezinárodní konference Mountains of Moses 2012, která jako první v České republice představila veřejnosti vědecký obor Genocide Studies. Konference připomenula a blíže analyzovala významné události vzpoury, odporu a záchrany obětí masové likvidace a genocid 20. století.

Název konference (Mountains of Moses) byl připomínkou vzpoury v průběhu genocidy Arménů v Osmanské říši (podle místa uskutečnění vzpoury, Hory Mojžíšovy). Konference se konala jako součást letní části XIII. ročníku festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran 2012 (www.9bran.cz). Místem konání hlavního programu konference byla Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem konference bylo představit zaměření, metody a současné světové trendy v oboru Genocide Studies. Na konferenci vystoupili zahraniční odborníci v oboru Genocide a Holocaust Studies z USA, Číny, Švédska, Německa a Polska. V rámci slavnostního zahájení konference Mountains of Moses 2012 byla v Divadle Viola představena nová poeticko-hudební kompozice Pavla Zajíčka ŽIVOTY? NEBO BLUDNÉ KRUHY? Báseň v pěti obrazech zazněla včetně hudebního doprovodu undergroundové skupiny DG 307.

Pavel Zajíček a DG 307

Hlavní příspěvek konference na téma aktuální situace v oboru Genocide Studies ve světě přednesl Dr. Paul A. Levine, docent univerzity v Uppsale (Švédsko). Dr. Vahram Shemmassian, docent a ředitel arménských studií na California State University, Northridge vystoupil s příspěvkem analyzujícím vzpouru na Hoře Mojžíšově (Musa Dagh) v průběhu genocidy Arménů za první světové války, která inspirovala Franze Werfela k napsání románu Čtyřicet dnů.

Pracovníci Muzea masakru v Nankingu z Číny, pan Čang Po-sing a pan Li Ťiang-jung, prezentovali analýzu kontextu a průběhu záchranné akce známé pod názvem Nankingská bezpečností zóna, která byla vytvořena v roce 1937 za účelem záchrany obyvatel Nankingu před masovým vražděním ze strany japonských okupantů.

V rámci tematického bloku zaměřeného na roli diplomatů při záchraně evropských Židů v průběhu druhé světové války vystoupil nejprve Dr. Alejandro Baer ze sociologického institutu Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově s příspěvkem „Záchrana Židů španělskými diplomaty během Holocaustu: Fakta, mýty a politika paměti“.

Dr. Paul A. Levine se ve své druhé přednášce na konferenci Mountains of Moses věnoval analýze mýtu a historické skutečnosti působení švédského diplomata Raoula Wallenberga v Budapešti v roce 1944.

Program konference se též věnoval povstáním a vzpourám vězňů v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech. Hlavním tématem bylo povstání Sonderkommanda ze dne 7. října 1944 ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka), o kterém referoval Dr. Igor Bartosik, historik Muzea Auschwitz-Birkenau. Závěrečný tematický blok doplnil český novinář a publicista Stanislav Motl příspěvkem o vzpouře ve vyhlazovacím táboře Sobibor.

Účastníci konference Mountains of Moses 2012: zleva Li Ťiang-jung, Vahram Shemmassian, Viola Ježková, Čang Po-sing, Alejandro Baer, Šimon Krbec, Paul A. Levine, Pavel Chalupa, Zdeněk Zbořil, Jana Hradilková a Igor Bartosik

Odborné prezentace byly provázeny třemi tematickými dokumenty: „The Armenian Genocide“ z roku 2006 (režie Andrew Goldberg), čínským dokumentem „Nanjing Massacre by Japanese Invaders“ a dokumentem Stanislava Motla „Živý mrtvý“ o členu osvětimského Sonderkommanda Henryku Mandelbaumovi (režie Pavel Dražan).